Жозе ди Аншиета

Изображено на монетах:

Бразилия, 1000 реалов, 1935

Подробное описание