БаухинияИзображено на монетах:

Гонконг, 10 центов, 1993-98

Гонконг, 50 центов, 1993-98
Гонконг, 2 доллара, 1993-98

Подробное описание