Дамба Виктория
на главную

Victoria Dam approaches completion, Accelerated Mahaweli Program

Дамба Виктория в Шри-Ланке

Изображено на монетах:

Шри-Ланка, 2 рупии, 1981