Ириней Евангелиста де Соуза (виконт Мауа)

Изображено на монетах:

Бразилия, 200 реалов, 1936-38

Подробное описание